Thuốc BVTV Filia 525SE

140,000

– Chuyên trị bệnh đạo ôn lá, cổ bông, chết chồi, thối hạt với khả năng thoát nước mạnh, sàng lọc và diệt nấm từ bên trong, hạn chế sự hình thành và lây lan của bào tử mới.

– Diệt trừ bệnh lâu dài, bền vững, ngăn chặn mầm bệnh ngay lập tức và giảm số lần phun thuốc.