Confidor 200SL 20, 50, 100ml

93,000

  • Đặc trị các loại côn trùng chích hút.
  • Thuốc lưu dẫn nhanh và mạnh nên ít bị rửa trôi do mưa.
  • Hiệu lực cao với hiệu quả trừ sâu kéo dài.
  • Ít ảnh hưởng đến thiên địch và cây trồng, chỉ trừ sâu bọ.
  • Nâng cao sức đề kháng của cây trồng.
Danh mục: Từ khóa: ,