Thuốc trừ sâu Peran 50EC 100ml

65,000

  • Peran 50EC chứa Permethrin (min 92%) có công dụng trừ rầy, bọ trĩ, sâu ăn tạp.
  • Chỉ được sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, không được sử dụng vào mục đích khác.