Thuốc BVTV Sulfaron 250EC

135,000

– Sulfaron 250EC là thuốc dùng trong Nông nghiệp trong việc phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng.
– Chỉ sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất và không nên sử dụng thuốc vào mục đích khác vì hầu hết các loại thuốc bảo vệ thực vật đều sẽ gây độc hại đối với con người.

Danh mục: