• Thời gian đổi hàng: 07 ngày kể từ ngày mua hàng / ngày nhận hàng.

• Không hỗ trợ trả hàng vì lý do cảm quan như: không ưng ý/ thay đổi quyết định mua hàng/ không còn nhu cầu sử dụng…

• Hoàn tiền 100% nếu sản phẩm không đạt tiêu chuẩn và những lỗi sản phẩm từ phía Nông Nghiệp Phố.

• Thời gian hoàn tiền: sau 03 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu, Việt Nông sẽ hoàn tất những thủ tục “trả hàng – hoàn tiền” cho khách hàng.