TẦM NHÌN

  • Sản phẩm của Việt Nông đóng góp tích cực cho năng suất và chất lượng nông sản tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên toàn Việt Nam.
  • Xây dựng Việt Nông trở thành doanh nghiệp chuyên nghiệp, uy tín, cung cấp các giải pháp hiệu quả cho ngành Nông nghiệp (Trồng trọt) và khẳng định vị thế trên thị trường.

SỨ MỆNH

  • Là người bạn tin cậy của nhà nông, là đối tác uy tín với khách hàng.
  • Là điểm tựa tỏa sáng tài năng cho cán bộ, công nhân viên.
  • Là Doanh nghiệp (tập đoàn) có trách nhiệm với xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Sự khác biệt và uy tín
  • Sáng tạo và ý tưởng
  • Trung thực & trách nhiệm
  • Chất lượng & hiệu quả
  • Tinh thần đoàn kết