Thuốc BVTV Chess 50WG

40,000

– Chess 50WG là thuốc đặc trị rầy lúa, rất hiệu quả với các loại rầy kháng thuốc khác và nó có tính dẫn điện mạnh, thẩm thấu cực nhanh nên hiệu quả kéo dài đến 2 tuần sau khi xịt.
– Thuốc trừ rầy Chess 50WG an toàn với môi trường và thiên địch, phù hợp với chương trình quản lý rầy nâu.

Danh mục: