Thuốc BVTV Reflect Xtra 325SC

395,000

– Thuốc BVTV Reflect Xtra kết hợp hoàn hảo 2 cơ chế hoạt động riêng biệt, độc đáo, với hoạt chất Isopyrazam và công nghệ Amistar mới, tiên tiến.
– Kiểm soát mạnh bệnh phấn trắng và lem lép hạt, kiểm soát nấm bệnh tuyệt vời.
– Reflect Xtra giúp bảo vệ cây trồng, chống rửa trôi do mưa và chống lại tia UV và sự trao đổi chất bên trong cây trồng, mang lại 4 lợi ích vượt trội.
– Bảo vệ cây lúa trong thời kỳ nguy cấp, mùa sinh trưởng – giúp lúa trổ bông, năng suất, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Danh mục: