Thuốc trừ cỏ cháy Nimasinat 150SL

290,000

  • Trừ được hầu hết các loại cỏ dại như cỏ năn lác, cỏ lá rộng, cỏ mần trầu, cỏ túc, cỏ lồng vực, cây xấu hổ, dền gai,…
  • Trừ triệt để các loại cỏ khó trị mà các thuốc khác không trừ được.
  • Nimasinat 150SL có thời gian diệt cỏ nhanh, giúp bà con tranh thủ thời vụ.
Danh mục: