Lưu Dẫn NIPHOSATE 480SL THÁI LAN

75,000

  • NIPHOSATE 480SL Cơ chế trừ cỏ không chọn lọc, hậu nảy mầm, nội hấp và lưu dẫn, diệt trừ nhiều loại cỏ lá hẹp và lá rộng, cỏ hàng niên và đa niên như cỏ le, cỏ tranh, cây mai dương, mắc cỡ, cỏ mỹ ( đuôi chồn), cỏ cú, cỏ ống, cỏ mần trầu, cỏ đồng tiền, cỏ hôi trên vườn cây công nghiệp, cây ăn quả hoặc vùng đất không trồng trọt.
  • Ngoài ra còn dùng phun trừ cỏ bờ ruộng lúa hoặc phun trừ lúa chét trước khi cày xới.
  • Tác dụng kéo dài, nhanh và mạnh
  • Diệt được nhiều loại cỏ khác nhau cả trên cạn hay dưới nước
Danh mục: