Thuốc trừ sâu Bassa 50EC

65,000

  • Có hiệu lực trừ rầy, rệp rất cao, nhanh mạnh và kéo dài.
  • Đặc biệt đây là loại thuốc đặc hiệu trừ rầy các loại hại lúa và rệp sáp hại bông.
  • Bassa còn trừ rầy xanh, rầy lưng trắng, bọ trĩ (bù lạch), rệp, sâu keo hại trên lúa, rau màu và cây ăn quả.
Danh mục: