Thuốc Map Jono 700WP

60,000

– Map Jono 700WP trừ sâu cho mai, trừ nhóm côn trùng chích hút trên tất cả các loại cây trồng.
– Thuốc có tính phóng thích vào cây nhanh và mạnh nên có tác dụng nhanh chóng và triệt để.
– Sản phẩm phòng trừ rầy nâu trưởng thành rất tốt; từ đó hạn chế bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.
– Quy cách: gói 40gram.

Danh mục: