Cabrio Top 600WG

75,000

– Cabrio Top 600WG là thuốc diệt côn trùng thế hệ mới có hiệu lực cao, ngăn chặn ngay và tiêu diệt hoàn toàn nấm, đồng thời ngăn ngừa bệnh trong thời gian dài.
– Thuốc có đặc tính AgCelence giúp cây phục hồi nhanh bệnh, cây khỏe, lá dày xanh, năng suất và chất lượng cao.