Thuốc BVTV Revus Opti 440SC

300,000

  • Thuốc trừ bệnh phổ rộng, đặc trị bệnh thán thư, mốc sương
  • Bám nhanh và mạnh trên lớp sáp, bảo vệ cả trong và ngoài.