Thuốc trừ sâu SOLO 350SC

20,000

  • Diệt sâu tận ổ cực nhanh, đặc biệt là sâu cuốn lá lúa.
  • Đặc trị sâu cuốn lá, sâu đục thân đã kháng thuốc.
  • Hiệu quả nhanh chóng và hiệu quả kéo dài.
  • An toàn với cây trồng.
Danh mục: