Thuốc Tungcydan 55EC

150,000

– Tungcydan 55EC là thuốc chuyên trị rầy, rệp sáp và Cypermethrin chuyên trị rầy.
– Thuốc có tính độc, dạng hơi, thấm sâu nên diệt sâu rất hiệu quả, thậm chí có thể diệt được cả một bên trong.
– Thuốc có hiệu lực cao đối với rệp sáp, sâu đục thân, rầy nâu hại lúa.
– Hiệu quả diệt côn trùng kéo dài đến 14 ngày.
– Quy cách: 480ml

Danh mục: