Thuốc trừ cỏ Sofit 300EC

180,000

  • Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, tác động ức chế quá trình mọc mầm của hạt cỏ, diệt cỏ sớm từ đầu.
  • Phun càng sớm thì hiệu quả diệt cỏ và lúa càng cao.
  • An toàn tuyệt đối cho lúa sạ mộng, cho hạt giống.
Danh mục: