Thuốc trừ cỏ Khai Hoang Q7

110,000

– Thuốc trừ cỏ Khải Hoàng Q7 là loại thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc.
– Thuốc diệt nhiều loại cỏ dại lá rộng, lá hẹp, hàng năm và lâu năm, đặc biệt là các loại cỏ khó diệt như: cỏ tranh, cỏ ống, cỏ cú, cỏ chỉ,…

Danh mục: