Thuốc trừ cỏ sinh học Anti Grass

130,000

  • Hiệu quả trong việc trừ cỏ dại, đặc biệt cỏ kháng thuốc.
  • Không ảnh hưởng đến cây trồng, động vật và con người.
  • Thời gian phân hủy nhanh nên ít ảnh hưởng đến môi trường và cân bằng.
Danh mục: