Thuốc trừ cỏ sinh học UPL Tarang 280SL

210,000

  • Tiêu diệt nhanh và tận gốc cỏ dại từ gốc đến ngọn.
  • Hiệu quả rất cao đối với cỏ đã kháng và phổ trừ cỏ rộng.
  • Phải dùng nước sạch để pha thuốc tránh biến đổi chất, mất đi tác dụng của thuốc. 
Danh mục: