Thuốc trừ cỏ Glyphosan 480SL

120,000

  • Chuyên trừ các loại cỏ hằng niên, có đa niên: cỏ khó trừ trên vườn cây ăn trái, đồn điền, đất không trồng trọt, bờ mương, lúa rày, lúa chét.
  • Nên pha thuốc với nước sạch và phun giai đoạn cỏ tươi tốt.
  • Sử dụng thuốc diệt cỏ với liều lượng và nồng độ phù hợp trên diện tích ruộng lúa của mình.
Danh mục: