Thuốc trừ sâu Actara 25WG

10,000

  • Tiêu diệt rất hiệu quả hơn 70 loại côn trùng chích hút khó trừ.
  • Tiếp xúc, vị độc, bảo vệ tức thì cây trồng ngay sau khi xử lý thuốc.
  • Trị bệnh cây như xoắn lá, cháy lá, đóm đỏ, cây còi cọc do côn trùng chích hút gây ra.
Danh mục: